Connect with us

ODE TO DIVERSITY

See below for the English translation

De samenleving, ook in Venlo, herbergt steeds meer culturele diversiteit. Dat leidt tot een verrijking van de maatschappij, als we erin slagen om de verschillende culturen met elkaar te laten samenleven en elkaar te laten respecteren. Onder culturen verstaan we in dit geval religie, afkomst, sociale klasse en seksuele geaardheid. Met het project Ode to Diversity wil Stichting Ode to Women aandacht vragen voor de waarde van culturele diversiteit en het belang koesteren van een harmonieuze samenleving in Venlo, waarin de mensen zijn verbonden in begrip en respect voor elkaar en voor elkaars cultuur.

Talkshow ‘World Day for Cultural Diversity, Dialogue and Development’ – Episode 1 (Dutch)

De Verenigde Naties hebben 21 mei als Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling uitgeroepen. Stichting Ode to Women besteedt daar in Venlo aandacht aan met een multimedia project Ode to Diversity.

In het centrum van Venlo is een grote groepsfoto gepresenteerd met vrouwen met een verschillende culturele achtergrond, conform de hierboven aangeduide omschrijving van culturen. Iedere vrouw is representant van een culturele groep. In de foto is een QR code verwerkt, die naar deze pagina met talkshows ‘Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling’ verwijst.

English


The society, also in Venlo, is home to more and more cultural diversity. This leads to an enrichment of society if we succeed in allowing the different cultures to live together and respect each other. In this case, cultures are understood to mean religion, origin, social class and sexual orientation. With the Ode to Diversity project, the Ode to Women Foundation wants to draw attention to the value of cultural diversity and cherish the importance of a harmonious society in Venlo, in which people are connected in understanding and respect for each other and for each other’s culture.

The United Nations has declared May 21 as the World Day for Cultural Diversity, Dialogue and Development. The Ode to Women Foundation pays attention to this in Venlo, with a multimedia project Ode to Diversity.

In the center of Venlo, a large group photo was presented with women from different cultural backgrounds, in accordance with the description of cultures indicated above. Every woman is a representative of a cultural group. The photo contains a QR code that refers to this page containing talk shows ‘World Day for Cultural Diversity, Dialogue and Development’.

Venlo Kleurt RozeOde to WomenAmbaumBrandmakers Ania Liesting Fotografie

Connect
Newsletter Signup